Бизнес платформа за иновации

осъществяваме ясна връзка с бизнеса, браншовите организации, експертите и студентите.

МИСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

InnovaGab е дигитална бизнес платформа за иновации с подкрепата на Община Габрово. Мисия на платформата е да срещне бизнеса с експерти и талантите за развитие на иновативни проекти и идеи чрез повишаване на научно-изследователския и развоен потенциал. InnovaGab е място за най-иновативните компании, спомагащи за постигане на висока добавената стойност.

ЩО Е ИНОВАЦИЯ?

Иновация е въвеждане в употреба на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите.Учене (образование) – изследване (откриване) – ИНОВАЦИЯ (ИЗОБРЕТЕНИЕ).

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БИЗНЕСА

Габрово е технологичното сърце на България. За да продължим традициите на габровските индустриалци и да сме на световната икономическа карта, трябва да сме интелигентни и иновативни, да подкрепяме бизнеса и да поощряваме образованието и изграждането на нови умения, базирани на знанието.

ПЛАТФОРМАТА СЪДЪРЖА:

* Регистър с профили на иновативни компании на територията на Габрово и региона с информация за продукти и иновативни проекти. * Регистър с профили на професионални експерти с информация за тяхната експертиза в различни области и контактни данни. * Регистър на учени, доктори и студенти от Техническо Университет – Габрово с информация за области и проекти с бизнес приложение, както и контактна информация.

Изключително полезен инструмент, без който проектът ни беше обречен на неуспех

Генади Генчев

Благодарение на платформата намерихме подходящи експерти и реализирахме проектът по възможно най-добрия начин.

Петър Петров

„Харесвам следните неща: откритост, да създавам неща, които помагат на хората да се свързват и да споделят това, което е важно за тях, обичам революции, информационен поток, минимализъм.“

Марк Зукърбърг, създател на Facebook

Моята цел не беше да създам тонове пари, а да направя добри компютри

Стив Возняк – съдружник на Стив Джобс

„Това е идеал, който се просмуква в цялата култура на компанията. Обяснява подхода на „търсене и изпробване“ на нови идеи (дори и да се провалят впоследствие) и на бързото популяризиране на нови продукти (дори те да не са перфектни).“

Марк Зукърбърг, създател на Facebook

Икономическа библиотека отваря врати в ОИЦ-Габрово

Първата специализирана икономическа библиотека в Габрово ще отвори врати през юли


Икономическото развитие в Община Габрово

Анкета, допитване до местния бизнес


Участвайте в „Академия за иновации 2020“

Академия за стартиращи иновативни проекти на студенти


Европейски ден на индустрията

ще се прове на 21 февруари (четвъртък) в библиотеката на Технически университет - Габрово.


Седмицата на предприемачеството

Седмицата на предприемачеството в Габрово стартира с бизнес конференция


Габрово e сред отличените общини

Габрово e сред отличените 17 общини с Етикет за иновации и добро управление


Нови членове

АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА ЕООД

Производствена и развойна дейност


Петър Ганев

Петър Ганев е старши изследовател в Института за пазарна икономика (ИПИ). Интересите му са в областта на развитието и икономическия цикъл, публичните финанси и ролята на държавата, регионалното развитие, свободните пазари и неравенството. Изучава и историята на Австрийската икономическа школа. Ганев е председател на УС на Българската макроикономическа асоциация в периода 2016-2017 г. Автор на множество статии с икономическа тематика. Отговаря за студентските инициативи на ИПИ.  


ЛС ТЮБС АД

Производство на екструдирани туби


ИМПУЛС АД

ИМПУЛС АД


МЕХАТРОНИКА АД

Производство на иновативно технологично оборудване - линии за производство и пълнене на ламинатни тубички.


Галина Михнева

Оценител на съответствието на газови уреди съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/426 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.


Галина Михнева

Оценител на съответствието на газови уреди съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/426 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.


ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Организация на работодателите. Обединява, подпомага и защитава интересите на бизнеса от област Габрово.


Борис Станев

Опит в работата по проекти с MS SQL Server.


Павлина Христова

ТУ Габрово, специалност Изчислителна техника, специализация Компютърни мрежи и системи


Нови Проекти

dfghdgfhgfdhdgfh

gfdfgdfdg


Тест проект

описание


Иновативен подход при разработката на ергономичен интерфейс за бизнес ориентиран софтуер.

Проектът има за цел да реализира програмна основа, върху която да се изграждат нови ергономични екранни форми, съобразени с удобството на работа на потербителите и възможностите на съвременните монитори.   


Проект за мрежови услуги

Какво е Lorem Ipsum? Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.