МЕХАТРОНИКА АД

Компанията е създадена през 1961 г., с насоченост - решаване на сложни технологични проблеми в машиностроенето, електрониката, хранителната и химическата промишленост.  До 2000 г. е водеща фабрика на Балканите за уреди за топене на метал и PVC фолио, както и за ултразвуково почистващо оборудване.

След 2000 г. предприятието пренасочва дейността си към друг аспект на машиностроителната индустрия - производство на иновативно технологично оборудване - линии за производство и пълнене на ламинатни тубички.

В момента, Мехатроника АД е една от водещите иновативни компании в страната и света. Компанията има много партньори от различни страни и е винаги отворена за нови бизнес отношения и начинания. Има постоянен интерес от страна на нови клиенти и затова нашият енергичен екип е винаги готов да им предостави гъвкави и индивидуални решения.

Категории:
ЕИК (БУЛСТАТ)
107032279
Адрес:
5300 Габрово, ул. Райко Даскалов № 7
Производствени бази:
5300 Габрово, ул. Райко Даскалов № 7
МОЛ:
Мирослав Хинков
Офиси:
Контакти:
ЧЛЕН: ОТ 2020

Нови членове

Yavor Simeonov

eeeee


АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА ЕООД

Производствена и развойна дейност


Петър Ганев

Петър Ганев е старши изследовател в Института за пазарна икономика (ИПИ). Интересите му са в областта на развитието и икономическия цикъл, публичните финанси и ролята на държавата, регионалното развитие, свободните пазари и неравенството. Изучава и историята на Австрийската икономическа школа. Ганев е председател на УС на Българската макроикономическа асоциация в периода 2016-2017 г. Автор на множество статии с икономическа тематика. Отговаря за студентските инициативи на ИПИ.  


ЛС ТЮБС АД

Производство на екструдирани туби


ИМПУЛС АД

ИМПУЛС АД


Галина Михнева

Оценител на съответствието на газови уреди съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/426 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.


Галина Михнева

Оценител на съответствието на газови уреди съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/426 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.


Борис Станев

Докторант по Автоматизирани системи за обработка на информация и управление


Борислав Ганев

Докторант в катедра "Компютърни и комуникационни технологии"


Нови Проекти

dfghdgfhgfdhdgfh

gfdfgdfdg


Тест проект

описание


Иновативен подход при разработката на ергономичен интерфейс за бизнес ориентиран софтуер.

Проектът има за цел да реализира програмна основа, върху която да се изграждат нови ергономични екранни форми, съобразени с удобството на работа на потербителите и възможностите на съвременните монитори.   


Проект за мрежови услуги

Какво е Lorem Ipsum? Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.