Европейски ден на индустрията


19 февруари 2019
Европейски ден на индустрията ще се прове в Габрово на 21 февруари (четвъртък) в библиотеката на Техническия университет. Габрово е единствената българска община, която през тази година се включва в инициативата на Европейската комисия „Европейска седмица на промишлеността“, като организира Европейски ден на индустрията – Габрово ‘2019 на тема: „Интелигентна, иновативна и устойчива индустрия“. Събитието се фокусира върху представяне на предизвикателствата на индустриалната трансформация и необходимостта от изграждане на култура за иновации в условията на нова дигитална среда. В рамките на конферентната част водещи експерти ще представят добър опит и решения в сферата на политиките за иновации и дигитализация. Чрез отворена дискусия, участниците заедно ще търсят отговори на въпроси като: каква е ролята на центровете за иновации в иновационната екосистема; как да стимулираме трансфера на таланти между университетите и бизнеса; как ще се промени пазарът с иновациите на бъдещето; защо дигитализацията е фактор за успех; как да се подкрепят иновациите и дигитализацията; какви са европейските политики в областта на иновациите и дигитализацията. Събитието ще създаде условия за отворена дискусия с всички заинтересовани страни по темата за ролята на иновационните центрове в България, стимулирането и трансфера на таланти между университетите и бизнеса, промяната на пазара с иновациите на бъдещето, дигитализацията като фактор за успех и политики за растеж и устойчивост на европейската промишленост. ПРОГРАМА 13:30 – 14:00 Регистрация 14:00 – 14:15 Откриване на Европейски Ден на индустрията Габрово 2019 Таня Христова – Кмет на Община Габрово Томислав Дончев – Заместник министър-председател на Република България 14:15 – 15:15 ПАНЕЛ 1: ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ модератор: Десислава Колева Георги Стоев – Дигитална трансформация на традиционните индустрии Саша Безуханова – Икономическо развитие във време на дигитална трансформация Николинка Хинкова – Интелигентни политики за иновационен растеж доц. д-р инж. Илия Железаров – Роля на научните организации в индустриалната трансформация. 15:15 – 15:30 Кафе пауза 15:30 – 16:30 ПАНЕЛ 2: ИНДУСТРИЯ НА БЪДЕЩЕТО модератор: Десислава Колева Иван Иванов – Визия за националните приоритети в политиката за сближаване за периода 2021-2027 г. Министерство на икономиката (предстои потвърждение) Венцeслав Козарев – Индустрия 4.0 – Нова епоха за отговорни иновации Мариан Маринов – София Тех Парк – подкрепа за развитие на иновационни проекти Тракия икономическа зона – най-развитият индустриален проект в България (предстои потвърждение) 16:30 – 17:30 ДИСКУСИЯ ЗА РОЛЯТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ модератор: Таня Христова Томислав Дончев, Кирил Гератлиев, Християн Султанов, Иван Иванов Николинка Хинкова, Десислава Колева 17:30 Заключителни думи на Европейския ден на индустрията – Габрово 2019 За участниците: Георги Стоев - Стратегически консултант на икономическа зона Тракия Тех и съосновател на Индъстри Уоч Саша Безуханова - Основател на MOVE.BG & EDIT.BG – отворена мрежа за дигитални иновации Николинка Хинкова - Член на Борда на Директорите на Мехатроника АД доц. д-р инж. Илия Железаров - Зам.-ректор "Научноизследователска работа", Технически Университет – Габрово Венцеслав Козарев - Фондация за приложни изследвания и комуникация Иван Иванов - Директор дирекция „Централно координационно звено“, Министерски съвет Мариан Маринов - Директор Бизнес развитие „София Тех Парк“ АД Кирил Гератлиев - Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Министерство на образованието и науката Християн Султанов - Директор дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката Десислава Колева - Главен експерт „Проекти и икономическо развитие“, Община Габрово Източник: Община Габрово

Нови членове

Yavor Simeonov

eeeee


АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА ЕООД

Производствена и развойна дейност


Петър Ганев

Петър Ганев е старши изследовател в Института за пазарна икономика (ИПИ). Интересите му са в областта на развитието и икономическия цикъл, публичните финанси и ролята на държавата, регионалното развитие, свободните пазари и неравенството. Изучава и историята на Австрийската икономическа школа. Ганев е председател на УС на Българската макроикономическа асоциация в периода 2016-2017 г. Автор на множество статии с икономическа тематика. Отговаря за студентските инициативи на ИПИ.  


ЛС ТЮБС АД

Производство на екструдирани туби


ИМПУЛС АД

ИМПУЛС АД


Галина Михнева

Оценител на съответствието на газови уреди съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/426 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.


Галина Михнева

Оценител на съответствието на газови уреди съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/426 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.


Борис Станев

Докторант по Автоматизирани системи за обработка на информация и управление


Борислав Ганев

Докторант в катедра "Компютърни и комуникационни технологии"


Нови Проекти

dfghdgfhgfdhdgfh

gfdfgdfdg


Тест проект

описание


Иновативен подход при разработката на ергономичен интерфейс за бизнес ориентиран софтуер.

Проектът има за цел да реализира програмна основа, върху която да се изграждат нови ергономични екранни форми, съобразени с удобството на работа на потербителите и възможностите на съвременните монитори.   


Проект за мрежови услуги

Какво е Lorem Ipsum? Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.