Предизвикателства в проекта ESSPO


18 октомври 2018
Проектът ESSPO – „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ включва партньори от девет регионални администрации и институции от Полша, Белгия, Франция, Испания, Естония, Германия и България. Община Габрово участва в консорциума с цел да разработи система за повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП). Независимо от различния контекст, опит и подходи, партньорските региони споделят сходни предизвикателства в намирането на ефективна подкрепа за местния бизнес. По време на втория семестър от проекта работата бе съсредоточена върху участието на заинтересованите страни в диагностицирането на инструментите им за подкрепа на МСП и предизвикателствата, пред които са изправени. Всички партньори направиха посещения помежду си и се срещнаха с ключовите фигури по места. В осем специализирани доклада е представен външен поглед за силните и слабите страни на подкрепата, както и препоръки за подобряване. Проучването показва много разнообразна ситуация в различните региони. Партньорството представя целия спектър – от оскъдна децентрализация и ресурси до пълна автономност и значителен бюджет за подкрепа на МСП, от широкообхватен опит до нулев. Ако се интересувате от въпросите, които вълнуват заинтересованите страни от различните региони, както и за свършената работа до момента, посетете специализираната страница в сайта на Община Габрово – https://gabrovo.bg/bg/article/4875 и сайта на проекта на английски – https://www.interregeurope.eu/esspo/news/.

Нови членове

Yavor Simeonov

eeeee


АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА ЕООД

Производствена и развойна дейност


Петър Ганев

Петър Ганев е старши изследовател в Института за пазарна икономика (ИПИ). Интересите му са в областта на развитието и икономическия цикъл, публичните финанси и ролята на държавата, регионалното развитие, свободните пазари и неравенството. Изучава и историята на Австрийската икономическа школа. Ганев е председател на УС на Българската макроикономическа асоциация в периода 2016-2017 г. Автор на множество статии с икономическа тематика. Отговаря за студентските инициативи на ИПИ.  


ЛС ТЮБС АД

Производство на екструдирани туби


ИМПУЛС АД

ИМПУЛС АД


Галина Михнева

Оценител на съответствието на газови уреди съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/426 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.


Галина Михнева

Оценител на съответствието на газови уреди съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/426 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.


Борис Станев

Докторант по Автоматизирани системи за обработка на информация и управление


Борислав Ганев

Докторант в катедра "Компютърни и комуникационни технологии"


Нови Проекти

dfghdgfhgfdhdgfh

gfdfgdfdg


Тест проект

описание


Иновативен подход при разработката на ергономичен интерфейс за бизнес ориентиран софтуер.

Проектът има за цел да реализира програмна основа, върху която да се изграждат нови ергономични екранни форми, съобразени с удобството на работа на потербителите и възможностите на съвременните монитори.   


Проект за мрежови услуги

Какво е Lorem Ipsum? Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.