Ефективна подкрепа на малки и средни предприятия


18 октомври 2018
Проект – PGI00087 „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ с акроним ESSPO Финансиране – Програма „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 2 „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“; Специфична цел 2.1. „Подобряване прилагането на политики за регионално развитие и програми, по-специално програми за инвестиции за растеж и работни места, а при необходимост, Европейските програми за териториално сътрудничество, подкрепа на малките и средните предприятия във всички етапи на жизнения им цикъл да се развиват, постигат растеж и да се ангажират в областта на иновациите Обща стойност – 1 923 138,00 евро, от които: 1 634 667,30 евро – Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР – 85%/ 288 470,70 евро – национално и регионално съфинансиране /15%/ Бюджет за Община Габрово – 109 005,00 евро, от които: 92 654,25 евро – Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР – 85%/ 16 350,75 евро – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България /15%/ Продължителност на проекта – 60 месеца: Фаза 1 /36 месеца / – 01.04.2016 г. – 31.03.2019 г. Фаза 2 /24 месеца/ – 01.04.2019 г. – 31.03.2021 г. Партньорство по проекта – девет регионални администрации и институции от седем страни-членки на Европейския съюз ще си сътрудничат в подобряване на услугите за насърчаване на приоритетни сектори от местната икономика: Познански научно-технологичен парк – Познан, Полша /водещ партньор/; EURADA – Европейска асоциация на агенциите за развитие – Брюксел, Белгия; Агенция за икономическо развитие на регион „Център – Долината на Лоара“ – Франция; ADE – Агенция за иновации, бизнес финансиране и интернационализация на Кастилия и Леон – Испания; Община Габрово – България; Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ – София, България; Фондация за наука и технологии – Тарту, Естония; Фондация за изследвания и иновации „Техналия“ – Билбао, Испания; Център за НИРД „Весербергланд плюс“, представляван от Окръг Хамелн-Пирмонт, Германия. По-голямата част от партньорите са участвали заедно с Община Габрово в изпълнението на проект KNOW-HUB – „Повишаване на регионалните компетентности в стратегическото управление на иновационните политики“, финансиран по програма „Интеррег IV C“, който приключи в края на 2014 г.

Нови членове

Yavor Simeonov

eeeee


АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА ЕООД

Производствена и развойна дейност


Петър Ганев

Петър Ганев е старши изследовател в Института за пазарна икономика (ИПИ). Интересите му са в областта на развитието и икономическия цикъл, публичните финанси и ролята на държавата, регионалното развитие, свободните пазари и неравенството. Изучава и историята на Австрийската икономическа школа. Ганев е председател на УС на Българската макроикономическа асоциация в периода 2016-2017 г. Автор на множество статии с икономическа тематика. Отговаря за студентските инициативи на ИПИ.  


ЛС ТЮБС АД

Производство на екструдирани туби


ИМПУЛС АД

ИМПУЛС АД


Галина Михнева

Оценител на съответствието на газови уреди съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/426 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.


Галина Михнева

Оценител на съответствието на газови уреди съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/426 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.


Борис Станев

Докторант по Автоматизирани системи за обработка на информация и управление


Борислав Ганев

Докторант в катедра "Компютърни и комуникационни технологии"


Нови Проекти

dfghdgfhgfdhdgfh

gfdfgdfdg


Тест проект

описание


Иновативен подход при разработката на ергономичен интерфейс за бизнес ориентиран софтуер.

Проектът има за цел да реализира програмна основа, върху която да се изграждат нови ергономични екранни форми, съобразени с удобството на работа на потербителите и възможностите на съвременните монитори.   


Проект за мрежови услуги

Какво е Lorem Ipsum? Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.