ГАБИНВЕСТ ЕООД

“Габинвест” ЕООД е дъщерна фирма на Blaser Group GmbH в Исни, Германия. Заедно с производителите Blaser, Sauer & Sohn, Mauser и SIG SAUER , тя е част от L&O Холдинг със седалище в Емсдетен, Германия.

Предприятието произвежда и обработва компоненти за ловни оръжия, въздушни оръжия и прецизни спортни пистолети в премиум сегмент.

Благодарение на опита, придобит от над 20 години производствена дейност, и на екипа ни от над 180 работници приемаме и преодоляваме нови предизвикателства. Високите изисквания за качество и прецизност са предпоставка и същевременно основа и гарант за дългосрочното развитие на фирма “Габинвест”.

Категории:
ЕИК (БУЛСТАТ)
817059954
Адрес:
Габинвест ЕООД Капината 1 5300 Габрово, България
Производствени бази:
Завод 3 бул. Трети март 9 5300 Габрово, България
МОЛ:
Михаел Люке
Офиси:
Контакти:
ЧЛЕН: ОТ 2018

Нови членове

Борис Станев

Опит в работата по проекти с MS SQL Server.


ТЕСТ ЗА ПРОЕКТИ ООД

Разработка и внедряване на бизнес софтуер.


Борислав Ганев

Докторант в катедра "Компютърни и комуникационни технологии"


инж. Павлина Христова

ТУ Габрово, специалност Изчислителна техника, специализация Компютърни мрежи и системи


Петър Минев

Участие в научно-изследователски проекти. Съавтор на учебни пособия и научни публикации.


Иван Георгиев

Има 5 публикации и е участвал в 2 проекта.Докторант в "Технически университет - Габрово"


Павлина Христова

Докторант в Русенски университет "Ангел Кънчев", катедра "Информатика и информационни технологии". Професионалното направление 4.6. "Информатика и компютърни науки".  


ПЛАСТФОРМ ООД

Произвoдство на богата гама флакони, кутии/бурканчета, туби и капачки от полиетилен висока плътност (HDPE), полипропилен (PP), поливинилхлорид (PVC) и полиетилентерефталат (PET) с приложение в различни браншове на промишлеността.


ГАБИНВЕСТ ЕООД

Предприятието произвежда и обработва компоненти за ловни оръжия, въздушни оръжия и прецизни спортни пистолети в премиум сегмент.


Нови Проекти

Тест проект

описание


Иновативен подход при разработката на ергономичен интерфейс за бизнес ориентиран софтуер.

Проектът има за цел да реализира програмна основа, върху която да се изграждат нови ергономични екранни форми, съобразени с удобството на работа на потербителите и възможностите на съвременните монитори.   


Проект за мрежови услуги

Какво е Lorem Ipsum? Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.


Нови Стажове

Стаж за студенти и докторанти в областта на програмирането

Можете да кандидатствате за стаж с продължителност 12 месеца по проект "Инвативен подход при разработката на ергономичен интерфейс за бизнес софтуер"